Opleiding

Preventie en aanpak van agressie

Publiek

 • iedereen die zijn gedragsvaardigheden en middelen wil ontwikkelen en hulpmiddelen wil verwerven om agressie op de werkplek te voorkomen of ermee om te gaan;

 • iedereen die geconfronteerd wordt met moeilijk gedrag, situaties van onvrede en agressie, van het publiek, interne of externe mensen;

 • iedereen die geconfronteerd wordt met situaties van agressie.

Duur

 • 1 ou 2 dagen

Hoe blijf je kalm in een agressieve situatie en grijp je adequaat in om de ander te bedaren en uit de agressie te komen ?

Agressie is vooral een proces van fysiologische ontlading (emotionele agressie en frustratie).

Het menselijk zenuwstelsel wordt vaak blootgesteld aan een grote verscheidenheid prikkels. Als iemands lichaam in een staat van overmatige opwinding (“excitement”) verkeert, ontlaadt hij of zij zich vaak automatisch en onbewust als reactie op een emotionele “trigger”. Deze “agressieve” ontlading vindt plaats via de neurale brug (de verbinding tussen twee hersenen/zenuwstelsels via spiegelneuronen).

De beheersing van agressie begint dus in het lichaam en dus via zelfregulering. Dit vormt de kern van deze training. Door eenvoudige en gerichte oefeningen (neurofysiologische oefeningen, ademhalingstechnieken, enz.) leren de deelnemers de belasting van hun eigen zenuwstelsel te reguleren. Natuurlijk is dit niet in één of twee dagen te leren, maar de training biedt alles wat de deelnemers nodig hebben om het op korte termijn zelf te gaan oefenen.

Als deelnemers leren zelfreguleren, kalm en benaderbaar kunnen blijven (in plaats van kil en onbenaderbaar) in agressieve situaties, dan kunnen ze gemakkelijker agressie van anderen voorkomen of aanpakken: ze kunnen hun gesprekspartners (de “agressors”) bewust en snel laten ontladen, zonder hen aan te zetten tot verdere ontlading.

Voortbouwend op hun psychofysieke weerbaarheid kunnen de deelnemers dan aan de slag met een praktische toolkit om de ‘agressors’ positief te beïnvloeden en de situatie te beheersen.

Doelstellingen

01

Het optreden van agressief gedrag te analyseren en te begrijpen

02

Toegerust te zijn om agressief gedrag te ontcijferen

 

03

Passende communicatie- en positioneringsstrategieën te ontwikkelen om agressieve situaties te voorkomen of onschadelijk te maken, afhankelijk van de situatie

04

De signalen te herkennen die kunnen leiden tot een gewelddadige situatie (verbaal en/of fysiek) om de juiste communicatie en het juiste gedrag aan te nemen

05

Emoties te herkennen en reacties onder stress te beheersen

06

Technieken te gebruiken om snel te decompresseren.

Pedagogisch methode

 • Afwisseling van theorie en praktijk door middel van talrijke individuele en groepsoefeningen

 • Training in directe relatie tot de dagelijkse realiteit van de deelnemers, gebaseerd op levensechte situaties (situaties van agressie)

 • Gebruik van door de deelnemers genoemde concrete situaties

 • Realistische situaties met behulp van een acteur

 • Deze training verschaft elke deelnemer een “gereedschapskist” en “dagelijkse rituelen”

Pedagogische programma

 • Afgestemd op de realiteit van je organisatie en op concrete gevallen

 • Een unieke kans om constructieve communicatie tot stand te brengen tussen management en operationele teams

 • Werken aan beperkende overtuigingen met betrekking tot creativiteit en het ontstaan van nieuwe ideeën

 • Ontwikkel een oplossingsgerichte houding en een groeimindset

 • Stap uit je comfortzone en zie strategisch denken als individuele en collectieve vooruitgang

 • Neem een stap terug, vertraag, neem tijd en ruimte om anders te denken

 • Een stimulerend programma dat medewerkers centraal stelt en erkenning geeft

Trainingen rond hetzelfde thema