Onze aanpak

We hechten veel belang aan klanttevredenheid, al vijfentwintig jaar lang. Maar wat appreciëren die bedrijven dan het meest? Volgens onze ruim 400 klanten zijn we objectief en stellen we geen pasklare oplossing voor. We stellen ons immers altijd de vraag wat het beste aansluit bij uw bedrijfsvisie.

De lijnen in ons logo staan voor de drie disciplines die we bij uw projecten inzetten: opleiding & coaching, managementconsultancy en talentmanagement.

We helpen u om, via duidelijke handvaten, spanningen los te weken en problemen op te helderen. Koerswijzigingen en veranderingen worden begrijpelijker.

We zijn voortdurend op zoek naar innovatieve oplossingen: met technologische tools en maandelijkse teamgesprekken. Houdt u van consultants die geen uitdaging uit de weg gaan? Dan bent u bij ons aan het juiste adres!

Onze aanpak is gebaseerd op drie disciplines. Die worden afzonderlijk toegepast of met elkaar gecombineerd.

Boîte Outils Du Manager
01

Managementadvies

 • Operational performance
 • Strategie
 • Organizational design
 • Veranderingsmanagement
 • Transformatie van de bedrijfscultuur
 • Digitale Leerstrategieën
Team building avec la realite virtuelle
02

Opleiding, coaching en blended learning

 • Opleidingen
 • Coaching
 • Blended Learning
Evaluer Performance
03

Talentmanagement

 • Vaardigheden identificeren en in kaart brengen
 • De juiste profielen aantrekken
 • Vaardigheden van uw medewerkers ontwikkelen
 • Loyaliteit opbouwen en talent vasthouden
 • Samenwerken na pensionering

Hoe we graag te werk gaan

Een systemische aanpak

Om blijvende veranderingen in de organisatie door te voeren, werken we op verschiilende niveaus. Het levert bijvoorbeeld weinig resultaat op als we de strategie veranderen zonder rekening te houden met de bedrijfscultuur. En als we een coaching organiseren terwijl de bedrijfsstructuur niet aangepast is aan die nieuwe mindset, kan dat zelfs contraproductief en demotiverend werken! Concreet betekent dit dat het projectteam uiteenlopende profielen zal bevatten (trainer, coach, consultant, recruiter, talentmanager, expert in digital learning…). Centraal staat dan de projectbeheerder die voor de samenhang zorgt. Onze consultants zijn speciaal opgeleid om personal development tools te gebruiken en onze trainers zijn vertrouwd met de projectmanagementmethoden.

Klantgerichtheid

We vertrekken vanuit de overtuiging dat co-constructie essentieel is. Alleen zo kunnen we onze klanten helpen met hun challenges. Wij stellen een gedetailleerd actieplan op in functie van uw strategie: targets, approach, uitvoering en middelen. Alle onderdelen zijn perfect afgestemd op uw specifieke context. Bij Progress Consulting zijn we ervan overtuigd dat het succes van een project afhangt van de eerste fase, waarbij we uw situatie analyseren. We willen zeker zijn dat we dezelfde taal spreken en hetzelfde doel nastreven. Daarom kiezen we, zelfs bij een korte interventie, voor een projectmatige aanpak. We maken een analyse op van de beginsituatie, kijken hoe het eraan toegaat op de werkvloer, maken een status op van de verwachte resultaten… U ziet het, we begeleiden u van A tot Z!

We helpen u om uw uitdagingen het hoofd te bieden. Hierbij hebben we zes actiepunten:

1.

Innovatie

In een voortdurend veranderende wereld is het vermogen om te innoveren van levensbelang. Wat zijn de sleutels voor een creatief team? Wat staat innovatie in de weg? Hoe overwinnen we die obstakels? We helpen uw onderneming om competitief te blijven.

2.

New ways of working

Hoe kunt u inspelen op de nieuwe manieren van werken om productief te blijven? Hoe werkt u doeltreffend samen vanop afstand? We helpen u bij het nadenken, brainstormen, vooruitzien, plannen en begeleiden van uw teams.

3.

Digitale transformatie

Hoe gaan we om met de digitale wereld? Digitaal werken is een hulpmiddel bij de uitvoering van uw strategie. Het verhoogt de prestaties en maakt de klantervaring beter. Tegelijk kan het een complex project zijn. Wij kunnen u hierbij helpen en doen dit met gestructureerde processen. Het is echter geen doel op zich.

4.

Change management

Verandering roept weerstand op. Vaak wordt gedacht dat veranderingsmanagement louter dient om die weerstand te breken. Wij werken met een systemische aanpak. Hierbij houden we rekening met verschillende invalshoeken zodat uw veranderingen ook op lange termijn doeltreffend blijven. We helpen de leden van het bedrijf om vertrouwd te worden met de nieuwigheden en die beetje bij beetje in hun werk op te nemen.

5.

Motivatie en Welzijn

Om de nieuwe uitdagingen van een veranderende wereld aan te gaan, is het fundamenteel dat de mensen en teams hierop worden voorbereid. Al 25 jaar lang staan wij u bij om uw teams te helpen motiveren, hun inzet te verhogen en ervoor te zorgen dat ze zich goed voelen op het werk.

6.

Cultureletransformatie van bedrijven

Wij geloven in het belang van een bedrijfscultuur die in het teken staat van motivatie, prestaties en waarden. Onze consultants begeleiden u stap voor stap naar uw ideale bedrijfscultuur.