Advies over het organisatieontwerp

Ondersteun uw strategie met gestructureerde organisatiemodellen

Waarom heeft uw bedrijf een modern organisatieontwerp nodig?

  • Proficiat, u heeft een goed omlijnde strategie opgesteld! Maar zal uw organisatie ook in staat zijn om die strategie uit te voeren? Zijn de bedrijfsprocedures in lijn met wat uw strategie voorschrijft? Zijn uw bestuursprincipes duidelijk?
  • Het organisatiemodel van een bedrijf is de structuur die de collectieve en individuele mentaliteit helpt ontwikkelen. Het organisatiemodel moet dus helpen bij de uitvoering van de strategie. Dankzij dit organisatieontwerp heeft u de juiste personen, het goede middelenplan en de vaardigheden die nodig zijn om uw targets te halen. Bovendien communiceren uw medewerkers goed met elkaar.
  • Uw markten en de structuur van uw organisatie evolueren. In deze snel veranderende wereld kunnen organisatievormen en besluitvormingsprocedures al gauw ontoereikend worden. Een teken dat uw organisatieontwerp aan herziening toe is? De structuur wordt stroef en complex. Uw medewerkers raken erdoor gedemotiveerd. Er worden muren opgetrokken en de communicatie verloopt moeizaam. Afdelingoverschrijdende projecten en projecten waarvoor meerdere vaardigheden vereist zijn, komen niet van de grond. De bestuursvormen moeten dus hoognodig worden aangepast!
  • Wij zorgen ervoor dat uw organisatie dankzij een nieuw bedrijfsmodel en nieuwe procedures een ware transformatie ondergaat: beslissingen nemen gaat sneller, de teams weten wie wat doet en u kunt rekenen op de juiste personen op de juiste plaats.
Modern organizational design

Hoe neemt u een doeltreffend organisatieontwerp aan?

Er bestaat geen pasklare formule: onze consultants helpen u om werkmethoden op te stellen die uw bedrijf naar het succes leiden. De volgende actiepunten komen hierbij aan bod

01

Besluitvormingssystemen en managementpraktijken die de mensen warm maken voor een gezamenlijk doel. Wij stellen organisatorische “kabelsystemen” voor die de onderlinge verbindingen en “beslissingsknooppunten” tussen verschillende diensten blootleggen. De regels voor goed bestuur worden hiermee begrijpelijker en makkelijker toe te passen. Hoe zijn de bevoegdheidsniveaus, taakverantwoordelijkheden en coördinatie bijvoorbeeld formeel verdeeld?

02

Rollen en verantwoordelijkheden: Onze consultants voor organisatieontwerp stellen voor om de afdelingen opnieuw in te delen, met flowmodellen die uitleggen welke teams wat doen en hoe ze zullen samenwerken. Met andere woorden: hoe kunt u uw bedrijf organiseren en structureren om uw targets te verwezenlijken?

03

Ons team voor Talentmanagement kan u daarna helpen om een middelenplan uit te werken: zet u wel de juiste personen op sleutelposities? Het kan dan ook nodig zijn om ervaring en skills buiten het bedrijf te zoeken en aan te werven.

Ontdek de Talentmanagement oplossingen

04

Organisatiemodellen: welke mogelijkheden zijn er voor gedeelde diensten, schaalvoordelen, delokalisatie of outsourcing van skills? Wij helpen u om door het bos van organisatieontwerpen de bomen te blijven zien.

Download nu onze Klantcases

U vindt hier een samenvatting van 6 opdrachten die de verschillende expertisedomeinen van onze business line ‘Management Advisory’ vertegenwoordigen; 6 referenties die aantonen dat we in staat zijn om op een pragmatische en systemische manier te reageren op de grote uitdagingen waarmee organisaties vandaag en in de toekomst geconfronteerd worden.

Hoewel er geen magische formule bestaat, zijn er bewezen manieren om uw structuur te moderniseren om uw bedrijfsresultaten te verbeteren door middel van organisatieontwerp. Wij hebben u geen vooropgezette matrix te bieden: elke organisatie heeft andere behoeften, en het juiste model moet alles in evenwicht brengen: leiderschap, bedrijfscultuur, rolbeschrijvingen en werkgroepdynamiek. Bekijk onze business case over organisatieontwerp. there is no magic formula, there are proven ways to modernize your structure to improve your company’s results through organizational design.