Opzet van de (re)organisatie

 • Advisory

Een organisatiestructuur die inspeelt op de marktlogica en ondersteund wordt door interne technologische competentiecentra

Uitdaging

Wat zijn de redenen voor het project?

Om haar strategische ambities op het vlak van ontwikkeling en groei waar te maken, moet Lambda-X zich niet organiseren op basis van de technische expertise van haar teams, maar op basis van de huidige en toekomstige realiteit van haar doelmarkten. De organisatie moet dus evolueren naar een meer strategisch beheer van haar expertise, om…

 • … Beter kunnen inspelen op specifieke klantenbehoeften (uit verschillende segmenten)
 • … Beter kunnen inspelen op verwachte markttrends
 • … De interne technische en methodologische expertise beter benutten
 • … Expertise (en activiteiten) identificeren die moet worden geïnternaliseerd versus externe partnerschappen
 • … Loopbaantrajecten mogelijk maken rond doelmarkten en technische knowhow.

Type

 • 50 employees

 • High tech

Uitdagingen

 • Organisational

 • Design

Bronnen

1 consultant

Tijd

A few weeks

Problemen

01

Om de verwachte groei te stimuleren en haar positie op haar doelmarkten te versterken, moest de onderneming haar organisatie en haar belangrijkste governanceprincipes herzien.

 

02

De aanpak moet zorgen voor een optimale afstemming tussen de strategische oriëntaties van de doelorganisatie en de operationele realiteit van elk van de business lines en expertise waaruit deze bestaat – vandaag en morgen.

03

Daartoe is het van essentieel belang de verantwoordelijkheden die voortvloeien uit de logica’s “competentiecentra” en “markten/klantspecifieke kenmerken” in kaart te brengen, en vervolgens de belangrijkste interacties te definiëren en te formaliseren in duidelijke processen.

Oplossingen

01
Evaluatie van de strategische koers en van de verschillende bedrijfsactiviteiten van Lambda-X. Op basis daarvan kon worden nagegaan welke activiteiten het goed deden en welk moesten worden versterkt of uitbesteed.
02
Analyse van de dynamiek versus de specificaties (of algemeen versus lokaal management) voor elke fase van de Lambda-x waardeketen. Zo kon worden nagegaan welke skills konden worden gecentraliseerd in speciale competentiecentra en welke markt-/klantspecifiek waren.
03
Ontwerp van de beoogde organisatie op basis van Business Lines (gebaseerd op de afzetmarkt, om de relatie met de klanten te versterken) en van Competentiecentra (op basis van technische knowhow).
04
De vereiste rol en deskundigheid in kaart brengen en vaststellen of er specifieke skills en governancerichtlijnen nodig waren.

Resultaten

Een structuur die de strategische visie van de organisatie weerspiegelt :

De doelorganisatie van Lambda-X is gestructureerd rond Business Lines die volledig verantwoordelijk zijn voor de hele levenscyclus van de bestelling, van de ontvangst van de bestelling tot de levering, waarbij de technische specificaties worden uitbesteed aan de juiste interne Competentiecentra (CC) of, indien nodig, aan de juiste externe partners.

 • Strategische afstemming door een grotere nabijheid tot de klant, als gevolg van de structurering van de organisatie volgens haar doelmarkten (en niet langer volgens haar technische expertise), rond specifieke business lines die volledig verantwoordelijk zijn voor de volledige levenscyclus van bestellingen en projecten;
 • Verbeterde operationele prestaties door een efficiëntere toewijzing en gebruik van interne expertise, en de implementatie van cross-functionele competentiecentra om te voldoen aan de specifieke technische behoeften van klanten op doelmarkten.

 

 • Verduidelijking van de interne ontwikkelingsmogelijkheden door de invoering van een governance die de belangrijkste rollen en interacties binnen de organisatie vergemakkelijkt en motiverende carrièremogelijkheden op alle niveaus biedt.

Vertrouw niet alleen op ons.

Luister naar onze klanten!

Ik heb al heel wat leveranciers en consultants aan het werk gezien. Daarom kan ik Progress Consulting alleen maar feliciteren met het geweldige werk dat ze in Tihange hebben verricht. (Antoine Battaglia, HR Partner, Engie Electrabel)