Opleiding

Een project op afstand beheren

Progress Consulting Public

Doelgroep

 • HR-medewerkers en leidinggevenden die hun aanpak voor samenwerken op afstand willen structureren.
 • Alle projectleiders die te maken krijgen met afstandswerken of hybride werken.
Progress Consulting Clock

Duur

 • Van 1 dag voor een publiek dat al getraind is in de tools voor projectbeheer tot 3 dagen (in dat geval omvat het programma ook de tools voor projectbeheer).

Hoe integreer je afstandswerken in je praktijken voor projectmanagement?

In de afgelopen twee jaar is werken op afstand of hybride werken in een stroomversnelling geraakt – we hoeven niet meer uit te leggen waardoor dat komt. De bedrijfswereld zal nooit meer helemaal terugkeren naar hoe het was. Telewerken verschuift van een situationele manier van samenwerken naar een structurele manier van samenwerken. Sommige taken zijn vrij goed geschikt om op afstand uit te voeren (delivery, mails beantwoorden, individuele taken enz.), maar samenwerken en project- matig werken in het bijzonder blijken ingewikkelder om op afstand te implementeren.

Wij kunnen zowel ‘procesmatig’ hulp bieden bij de implementatie als gedragsmatig.

Doelstellingen

01

Een project op afstand beheren.

02

Je project en je projectteam op afstand aansturen.

Lesmethode

 • Workshops in groep.
 • Feedback van onze trainers, die al twee jaar lang op afstand lesgeven en teams begeleiden.
 • Praktische oefeningen op afstand.
 • Praktisch beheer van een project op afstand.

Lesprogramma

 • De projectleider en telewerken: werken aan je a priori’s: welk vertrouwensniveau? Welk niveau van autonomie? Welke rol speel jij daarin? Met welke bezorgdheden krijg je te maken?
 • De structurele impact van afstandswerken: projectmanagementactiviteiten die je moet verwerken om effectief te blijven. Op afstand je project organiseren.
 • Op afstand omgaan met de verschillende temperamenten. Introversie, extraversie: wordt verscherpt door afstandswerken.
 • Hoe bewaar je de projectdynamiek op afstand?
 • Groepstaken op afstand: tools, organisatie, welk gedrag aannemen of aanpassen.
 • Complexe gevallen op afstand: conflictsituatie, zichtbaarheid van het project binnen de organisatie, betrokkenheid van stakeholders op afstand enz.
 • Concreet actieplan binnen het invloedsgebied van de deelnemer.

Trainingen rond hetzelfde thema