Opleiding
E-learning

Assertiviteit

Progress Consulting Public

Doelgroep

 • Voor iedereen.
 • Operationele doelgroepen, zoals teamleiders en managers.
Progress Consulting Clock

Duur

 • 2 dagen

Hoe spreek je dingen uit en blijf je toch jezelf? Laat niet over je heen walsen!

Wil je in alle omstandigheden respectvol voor jezelf opkomen en moeilijke situaties effectief overwinnen? Wil je leren hoe je jezelf kunt laten gelden in een groep? Of heb je soms het gevoel dat je bang bent om ‘nee’ te zeggen?
Deze opleiding reikt je sleutels aan voor interpersoonlijke communicatie die je meteen kunt toepassen in je dagelijkse activiteiten. Je zult meer zelfvertrouwen krijgen binnen je professionele relaties

Leerdoelen

01

Durven opkomen voor jezelf of ‘assertief’ zijn.

02

De voordelen inzien van assertieve communicatie.

03

Communiceren zonder agressiviteit.

04

Zaken diplomatiek uitspreken.

05

Zelfvertrouwen ontwikkelen.

06

Leren communiceren zonder de ander te kwetsen.

Lesmethode

 • Individuele diagnostische vragenlijst
 • Rollenspellen
 • Uitwisseling van ervaringen tussen de deelnemers

Lesprogramma

 • Zelfdiagnose: meer inzicht in je eigen relationele stijl.
 • Definitie van assertiviteit.
 • Verschillen tussen neiging tot vluchten, manipulatie en agressiviteit.
 • Je geremdheid verruilen voor assertiviteit.
 • DESC-methode en de geweldloze communicatie van Marshall Rosenberg.
 • Assertief feedback geven.
 • Assertief een duidelijke weigering formuleren.
 • Oefenen in assertief zijn bij het krijgen van kritiek.
 • Op een constructieve manier je beklag doen.
 • Manipulatief gedrag herkennen.
 • Omgaan met agressief gedrag.

Trainingen rond hetzelfde thema