De interne opleiders van een openbare instelling bijspijkeren

Activiteit en/of sector
Secteur public
Doelstelling(en)
 • De "opleiders-deskundigen" helpen om "opleiders-animatoren" te worden
 • De interne opleiders helpen:
  • om de onderwijskundige doelstellingen en de pedagogische inhoud en methodes van een opleidingstraject te bepalen,
  • om op passende wijze een pedagogisch hulpmiddel op te stellen,
  • om doeltreffend een opleiding te animeren,
  • om de verwerving van de kennis/vaardigheden van de deelnemers te meten.

Een directiecomité begeleiden

Activiteit en/of sector
Supermarktketen
Doelstelling(en)

Werken aan de waarden en visie van de organisatie

Meer verkopen bij uw klanten

Activiteit en/of sector
Accountantsfirma en bedrijf voor financiële dienstverlening
Doelstelling(en)
 • Een grotere commerciële cultuur ontwikkelen
 • De weerstand overwinnen voor de verkoop van andere business activiteiten
 • Toename van het aantal business activiteiten dat per klant wordt verkocht
 • De samenwerking en tactische visie van een account ontwikkelen

De proactiviteit in het bankwezen vergroten

Activiteit en/of sector
Bank
Doelstelling(en)
 • De assertiviteit en proactiviteit van de medewerkers vergroten
 • Hun zelfvertrouwen ontwikkelen en hun vermogens om de klant aan het loket te benaderen over nieuwe producten
 • Omgaan met de bezwaren en ongerustheid die eigen is aan een zwaar geteisterde bankensector

Niet toegeven aan druk op de prijzen

Activiteit en/of sector
Advocatenkantoor
Doelstelling(en)
 • De waarde van de oplossing vergroten
 • Zich onderscheiden van de concurrenten (door middel van uiteenlopende details)
 • Van deskundigheid ("push") naar overtuiging ("pull")
 • De impact van de presentaties vergroten

Van monopolie naar marktwerking

Activiteit en/of sector
Energiesector
Doelstelling(en)

De verkopers de juiste tools aanleren en meegeven om een meer concurrerende werkwijze te ontwikkelen

De klant ertoe brengen om mij een referentie te geven

Activiteit en/of sector
Privébank
Doelstelling(en)
 • Durven vragen om een referentie
 • De klant ertoe brengen om mij een referentie te geven
 • Een succesvol eerste contact met de referentie

Grote jaarlijkse verhogingen toepassen

Activiteit en/of sector
Accountantskantoor
Doelstelling(en)
 • De assertiviteit en het zelfvertrouwen vergroten
 • De deelnemers naar de resultaten leiden
 • Hun weerstand overwinnen tegen de systematische verhogingen (negatieve overtuigingen)
 • Werken met de tips en trucs om met klagende klanten om te gaan. Leren om de prijsverhogingen toe te lichten (omgaan met druk, bedreigingen, enz.)

Managementvaardigheden ontwikkelen

Activiteit en/of sector
Levensmiddelensector
Doelstelling(en)
 • Het leiderschap van de managers, coaches en operators ontwikkelen
 • Hun basiskennis van management verbeteren

Feedback geven

Activiteit en/of sector
Energie
Doelstelling(en)

Progress Consulting is gekozen om de managers te coachen tijdens deze observatiebezoeken.

De betrokkenheid van de medewerkers vergroten

Activiteit en/of sector
Supermarktketen
Doelstelling(en)

De betrokkenheid van de medewerkers vergroten

Omgaan met uw tijd en prioriteiten als handelsbediende

Activiteit en/of sector
Detailhandel
Doelstelling(en)
 • Timemanagement en prioriteiten stellen: omgaan met de moeilijkheden
 • Verbeteren van de persoonlijke efficiëntie in het dagelijks werk
 • Het beheer van de tijd analyseren
 • De organisatie van het werk analyseren (persoonlijk en/of collectief)
 • De prioriteiten van het werk bepalen (onderscheid tussen belangrijk en urgent en tussen doeltreffend en efficiënt; omgaan met onderbrekingen)
 • De activiteiten/doelstellingen verduidelijken, plannen en erop anticiperen om beter met tijd om te gaan (praktijken, methodes)
 • De communicatiestrategie bepalen (praktijken, relaties, beschikbaarheid)
 • De hulpmiddelen herkennen en toepassen waarmee het werk kan worden georganiseerd (e-mailbeheer, elektronische agenda)
 • Doeltreffende en duurzame organisatorische veranderingen toepassen (de gebruikelijke manier van werken veranderen)

Het voltallige personeel in een recordtijd opleiden op het vlak van de onthaal

Activiteit en/of sector
Retail
Doelstelling(en)
 • De onthaal verbeteren
 • Een positieve en klantgerichte houding ontwikkelen
 • Zich onderscheiden van de concurrentie door middel van de kwaliteit van de onthaal