Opleiding

Een culturele transformatie tot stand brengen

Publiek

 • Deze training is bedoeld voor iedereen die geconfronteerd wordt met de noodzaak om de cultuur en het collectieve gedrag van een organisatie te veranderen, ongeacht de context, de sector of het doel van de aanpak.

 

Duur

 • 1 dag

Hoe kan cultuur de strategische uitdagingen van een organisatie belemmeren of juist ondersteunen? Wat zijn de hefbomen voor actie op het gebied van cultuur?

Het is nu gebruikelijk om het vraagstuk van de organisatiecultuur te koppelen aan de definitie van waarden. In de ogen van leiders zijn die over het algemeen essentieel om de bepaling van de missie en visie van de organisatie te voltooien.

Maar deze definitie van waarden, ook al heeft ze de verdienste de gewenste richting aan te geven, blijkt op het terrein vaak onvoldoende of zelfs frustrerend om het gedrag werkelijk te beïnvloeden.

Er zijn vele behoeften om collectief gedrag te beïnvloeden: talent aantrekken en behouden, psychosociale risico’s voorkomen, veranderingsmanagement en adoptieprocessen ondersteunen, entiteiten integreren in het kader van fusies en overnames, enz.

De cultuur van een organisatie is dus een moeilijk te vatten element, bij uitstek subtiel, dat toch een bepalende invloed heeft op het vermogen van de organisatie om zich aan te passen aan de uitdagingen van haar omgeving.

In deze opleiding wordt onderzocht wat organisatiecultuur is, hoe je die objectief kunt karakteriseren, de aanpak en instrumenten om haar te beïnvloeden en te slagen in een cultureel transformatieproces om duurzame waarde voor de organisatie te creëren.

Doelstellingen

01

De verschillende facetten van het begrip cultuur begrijpen

02

De in een organisatie aanwezige cultuur leren karakteriseren aan de hand van een wetenschappelijk en statistisch model

03

Een aanpak en instrumenten verkennen om de cultuur van een organisatie te transformeren

Pedagogisch methode

 • Conceptuele en theoretische bijdragen

 • Praktische oefeningen en uitwisseling van ervaringen

 • Casestudy rond bijv. “bouwen aan een feedbackcultuur” of “bouwen aan een procesgerichte cultuur”….

 • Zelfdiagnose en individueel actieplan voor de organisatie die door de deelnemer in het achterhoofd gehouden wordt

Pedagogisch programma

 • Het begrip cultuur verkennen via etymologie en de “Bronprincipes” van Peter KOENIG.

 • De in een organisatie aanwezige cultuur karakteriseren met behulp van het model van Clare GRAVES en de bijdragen van Spiral Dynamics

 • Een concrete en praktische aanpak verkennen en de instrumenten die tijdens een culturele transformatie kunnen worden gebruikt:

  o De 4Q van Ken WILBER

  o Het pad van veranderingsmanagement

  o Sociodynamische matrix

  o De mobilisatiespiraal van Jean-François BERTHOLET

Trainingen rond hetzelfde thema