Opleiding
E-learning

De toolbox van de project & change manager

Publiek

 • Iedereen die een veranderingsproject beheert

Duur

 • 4 dagen

Het enige dat niet zal veranderen is verandering.

Van verandering een project maken, de dimensie veranderingsmanagement integreren in je projecten ; dat zijn de uitdagingen van dit zeer gewaardeerde programma.

Doelstellingen

01

Vaardigheden ontwikkelen in changemanagement en projectmanagement

02

Meer specifiek :

Een methodologie voor project- en change management hebben die gebaseerd is op de ” change journey”

03

Je strategische intelligentie ontwikkelen om te anticiperen op spanningssituaties

04

Vooruitgang boeken in je vaardigheden op het gebied van project- en changemanagement

Leermethode

 • Nauwkeurig methodologisch kader (“change journey”, ADKAR)

 • Werken met concrete casussen die de deelnemer inbrengt

 • Intervisie

 • Spellen

Opleidingsprogramma

 • Het projectveranderingstraject en de bijbehorende implicaties

 • Rollen en verantwoordelijkheden

 • Strategische intelligentie: wat is dat?

 • Uitvoering van het in D1 opgestelde actieplan

 • Beter communiceren over je projecten door de dynamiek van ” change management ” te integreren

 • Het projectcharter

 • Impactanalyse en de gevolgen daarvan

 • Uitvoering en intervisie

 • Een planning, waarom? Op welke manier kan dat gebeuren?

 • Netwerken, een belangrijke vaardigheid voor de project- en changemanager

 • Tactisch omgaan met weerstand

 • De sleutelmomenten van je verandertraject

 • Anticiperen op en omgaan met conflicten die inherent zijn aan projectmanagement

 • Omgaan met complexe zaken die deelnemers tijdens het programma inbrengen

 • Verankering en conclusies

Trainingen rond hetzelfde thema