Opleiding

De STAR-methode

Publiek

 • HR-managers en -medewerkers, managers, HR-adviseurs

Duur

 • 1/2 dag

Hoe kun je een competentie objectief en concreet beoordelen volgens de STAR-methode (Situatie, Taak, Actie, Resultaat) ?

De STAR-methode is een disruptief instrument dat acties en ervaringen uit het verleden versterkt. Naast de verklarende dimensie (“Ik ben georganiseerd”, “Ik delegeer”) vormt deze methode een aantoonbaar bewijs door de presentatie van concrete prestaties. Deze methode is bijzonder nuttig voor het evalueren van een vaardigheid tijdens een aanwervings- of beoordelingsgesprek en stelt je ook in staat je vragen te personaliseren en van energie te voorzien.

Doelstellingen

01

Je selectie- of beoordelingsgesprekken voorbereiden op de gerichte vaardigheden

02

Vragen stellen en verder gaan dan gedragsvaardigheden

03

Beschikken over een instrument dat de grootste objectiviteit garandeert

Pedagogische methode

 • Presentatie
 • Praktische oefeningen
 • Case studies

Pedagogische programma

 • Presentatie van de methode en de toepassing ervan in de verschillende soorten gesprekken

 • Wat is een competentie: onderscheid tussen kennis, knowhow, interpersoonlijke vaardigheden

 • De principes van communicatie en de verschillende soorten vragen

 • Voorbereiding van een interview volgens de STAR-methode en het stellen van competentiegerichte vragen

 • Te vermijden valkuilen

 • Alternatieve methoden

Trainingen rond hetzelfde thema