Intervisie

In intervisiesessies kunnen de deelnemers zich openlijk uitspreken over lastige situaties waar zij in hun dagelijkse werksituatie mee te maken krijgen.

Doelstelling: in groep houdingen en oplossingen vinden om deze problemen beter te begrijpen.

Stappen:

  • Wij definiëren de werkomstandigheden en regels voor het functioneren
  • Inventarisatie: wij maken samen met de deelnemers een lijst van de situaties die voor problemen zorgen
  • Wij hergroeperen de lastige situaties (analoog of complementair) die geanalyseerd en opgelost moeten worden
  • Wij stellen in overleg met de deelnemers een volgorde van pr