Ingrid Quoibion
Senior Consultant

Presentatie

Ingrid Quoibion heeft een licentiaat in filosofie. Daarnaast is ze gespecialiseerd in de filosofie van de psychologie en heeft ze een passie voor communicatie. Vanaf het begin van haar carrière geeft zij bedrijfstrainingen en dat doet zij vanuit een systemische en pragmatische benadering.

Engagement en verbinding zijn sleutelwoorden voor haar. Op energieke en enthousiaste wijze helpt zij mensen bij de zoektocht naar zingeving, laat zij zekerheden wankelen en brengt zij duurzame gedragsveranderingen teweeg.

"Een gezonde geest in een gezond lichaam": naast haar gezin besteedt Ingrid haar vrije tijd aan de verdieping van haar opleiding. Verder doet zij aan yoga, zwemmen, meditatie en luistert ze graag naar muziek.

Diploma's
  • Huthwaite: onderhandelingstechnieken
  • CERES - Communicatie met betrekking tot de omgeving
  • Persona - Empathische communicatie
  • Master of Philosophy of Mind (UK)
  • Licentiaat in filosofie (Universiteit Luik)
Specialisaties
  • Conflictbeheersing en -preventie
  • Stressmanagement en -preventie
  • Gedragsanalyse
  • Animatie van filosofische discussies
Taal/talen
Frans - Engels