Opleiding

Onderneming & verandering : BOOST-programma

Progress Consulting Public

Doelgroep

 • Operationele doelgroepen, samen met hun leiddinggevenden.

Progress Consulting Clock

Duur

 • 4 dagen (Neem contact met ons op voor meer info over

  ons volledige programma)

Ontwikkel een positieve houding tegenover verandering door meer inzicht te verwerven in de economische en strategische uitdagingen en in hoe jij persoonlijk tegen verandering aankijkt.

De wereld verandert in een steeds sneller tempo. Het voortbestaan van een organisatie schuilt in
de vaardigheid om met die veranderingen om te gaan. De houding en de competenties van het middenmanagement spelen daarbij een cruciale rol, maar dat alleen is meestal niet genoeg. Een enthousiaste en effectieve middenmanager in een team dat zich tegen de verandering ‘verzet’ kan al snel ontmoedigd raken en de projecten van de organisatie niet langer steunen. Het programma ‘Onderneming en verandering’, dat nu ‘BOOST’ heet, is bedoeld om een positieve houding tegenover verandering te ontwikkelen bij de ‘operationele’ doelgroepen (arbeiders, bedienden …) door het verwerven van meer inzicht in de economische en strategische uitdagingen en in hoe ze persoonlijk tegen verandering aankijken.

 

Leerdoelen

01

De uiteindelijke missie (doelen) en waarden van de organisatie kennen en ze ook begrijpen, om in kaart te kunnen brengen wat de nodige stappen op het eigen niveau zijn om die missie te verwezenlijken.

02

De nodige tools op zak hebben om feedback te geven en relevante informatie terug te koppelen

om samen hefbomen te vinden die verandering vergemakkelijken.

03

Weer betekenis geven aan hun werk door middel van echte focus op de (interne of externe) klant en tools, zoals een empathisch gesprek, klantervaringstrajecten …

04

Inzicht verwerven, binnen mijn invloedssfeer, in mijn houding tegenover verandering

om tot een proactieve houding te komen om hun missie te verwezenlijken.

05

Dit programma resulteert uiteindelijk in concrete actieplannen

die het doorvoeren van verandering binnen de organisatie voor alle leden gemakkelijker zal maken.

Lesmethode

 • Praktisch en direct toepasbaar
 • Participatief / oefeningen / fun
 • Lesgevers met ervaring op het terrein
 • Persoonlijk afgestemd op jouw uitdagingen

Lesprogramma

 • Aangepast aan jouw behoeften en op maat samengesteld.
 • Een unieke kans om een positieve communicatie tot stand te brengen tussen management, directie en het terrein.
 • Een stimulerend programma dat de medewerkers centraal plaatst in het proces en erkenning geeft.
 • Een unieke kans voor de deelnemers om meer over zichzelf te leren.
 • Een interessante vorm van subsidie.
 • Een echte impact op het klimaat en de cultuur van je organisatie.

Trainingen rond hetzelfde thema