Presentatie

« Als je blijft doen wat je altijd gedaan hebt, zal je blijven krijgen wat je altijd al had. » Jack Welsh, voormalig CEO van General Electric

Voor performante, soepele en blijvende werking

Uw context

De wereld van vandaag – complex, volatiel en constant in verandering – zorgt ervoor dat een voordeel of een opportuniteit snel onderuit kan worden gehaald. In deze context is het van levensbelang dat je over een gepaste structuur beschikt en een performante, flexibele en duurzame werking kunt bewerkstelligen.

Onze professionele tak “Advisory” begeleidt onze klanten in hun strategische beslissingen en tijdens hun belangrijke transformatietrajecten.

Het zit in ons ADN om organisaties te assisteren in hun vooruitgang, hetzij via hun structurele (positionering, organisatie, processen, competenties…) menselijke (cultuur, attitudes, engagement…) dimensies in functie van de noden en de uitdagingen waar zij voor staan.

Wij werken op 6 assen die nauw verbonden staan met de organisatie:

  • « Strategy »: bepalen van de visie en de grote oriëntatie van de organisatie.
  • « Organisation Design »: aanpassen van het organisatorisch model ter ondersteuning van de strategische doelstellingen.
  • « Operational Excellence »: bepalen van het operationele objectief en optimalisering van processen.
  • « Human Dynamics »: beheer van de menselijke dynamieken in de change context.
  • « Culture & Behaviours »: de transformatie van de bedrijfscultuur en zijn waarden.
  • « Stakeholders Management»: het op één lijn brengen van de belanghebbenden binnen de organisatie.

Onze voordelen

  • Wij bieden een unieke combinatie op het vlak van Consultancy en Management, van operationele, technische en menselijkeexpertises, zodat we ieder element van het organisatorische of culturele veranderingstraject bestrijken.
  • Onze interventies werken in op de geïdentificeerde noden, vanaf het individu tot de organisatie en het ganse ecosysteem in de breedste zin. Een uitgebalanceerde combinatie tussen deze verschillende niveaus maakt de weg vrij naar de beoogde visie. Het engagement van de werknemers en hun verankering in hun manier van werken op het terrein worden gemaximaliseerd.
  • Pragmatische benadering: wij willen een tastbare en meetbare return on investment voor onze klanten bereiken– door met hen samen te werken, en niet in hun plaats, waarbij de sleutelfiguren in het bedrijf steeds het roer in houden blijven houden.

Le saviez-vous?

Naast deze belangrijke lijnen van de organisatie, stelt het “Advisory” team eveneens een professionele dienst Management Communication voor. Van coherente huisstijl van uw documenten tot optimalisatie van hun inhoud, creatie van story lines die aanslaan, inbreng van uw concepten en ideeën, opbouw van uw meer complexe documenten en interne communicatiemethoden.