Wanneer een organisatie een actieplan toepast om een doelstelling te realiseren, komen er verschillende stappen bij kijken:

 • controle
 • het overdragen van instructies
 • observatie (formeel of informeel)
 • feedback

Wij kunnen de medewerkers begeleiden bij deze stap(pen): wij volgen hen en observeren hen op de werkplek, en geven daarna feedback door middel van coaching.

Meer in detail:

 • wij nemen contact op met de medewerkers
 • wij tonen hen een gedragsobservatieschema dat concreet en gemakkelijk is
 • wij observeren hun gedrag in het algemeen: we zien of de feedback constructief is of niet, de instructies die worden gegeven, het autoritaire of participatieve aspect van de communicatie, oplossingsgericht of niet, enz.
 • wij bespreken onze observaties in individuele gesprekken en beginnen bij elke medewerker met coaching (1 tot 3 sessies)

Wij kunnen werken aan:

 • de manier waarop zij zich positioneren
 • de interpersoonlijke communicatie
 • de wijze van feedback en aanwijzingen geven
 • de manier waarop zij de doelstellingen in hun communicatie en manier van managen integreren

Door middel van deze processen gaan we samen de fases van observatie, controle of instructie-overdracht verhelderen. Fases die door de medewerkers soms als negatief worden beschouwd.

Wij dragen bij aan een participatieve dialoog tussen de medewerkers en de leiding, maar ook aan een doeltreffend en helder taalgebruik waardoor de doelstellingen kunnen worden bereikt.

Contacteer ons voor meer informatie