Change management, oftewel veranderingsmanagement in het Nederlands, gaat over het beheer van de menselijke dynamiek in het licht van een (al dan niet gewenste) evolutie van de omgeving van het bedrijf.

De leden van de organisatie worden dan begeleid om deze nieuwigheid te begrijpen en te beheersen, en ze beetje bij beetje te integreren in hun werkomgeving.

Na het in kaart brengen van alle actoren die zullen worden ingeschakeld om de verandering te ondersteunen, wordt het veranderingsmanagement onderworpen aan een solide projectmanagement dat wordt gedefinieerd op basis van activiteiten en milestones.