Geconfronteerd met de uitdagingen van een veranderende wereld wordt het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden een concurrentievoordeel. Naast "hard skills", zoals technische of academische vaardigheden, die meetbaar en noodzakelijk zijn in het kader van de beroepsactiviteit, worden "soft skills" steeds belangrijker. Dit zijn menselijke kwaliteiten en houdingen waarbij emotionele intelligentie een belangrijke rol speelt: communicatie, creatief denken, leiderschap, een positieve houding, sereen en efficiënt teamwerk.

Naast vaardigheden en gedrag is het ook een kwestie van het implementeren van een echte bedrijfscultuur die zowel de motivatie voor de medewerkers als meerwaarde voor de organisatie genereert.