Michel Rozenberg

Consultant

Michel Rozenberg is burgerlijk ingenieur elektrotechniek en heeft 20 jaar lang commerciële (management)functies gehad bij verschillende Amerikaanse informaticabedrijven.

Sinds 18 jaar houdt hij zich bezig met de menswetenschappen. Zijn doel is om mensen, medewerkers en bedrijven te helpen om mooie prestaties neer te zetten, constructieve relaties met anderen op te bouwen en om plezier in het werk te hervinden.

Kwalificaties

 • Burgerlijk ingenieur elektrotechniek
 • Certificaat Situationeel Leadership
 • Certificaat DISC & Lencioni
 • Certificaat emotionele intelligentie Goleman
 • Master in non-verbale communicatie
 • Beoefenaar in neurocognitivisme en neurowetenschappen
 • Docent onderhandelen, invloed, assertieve communicatie en leiderschap in 8 universitaire programma’s/opleidingen voor bedrijfskunde/ingenieurswetenschappen

Expertise(s)

 • Assertiviteit
 • beïnvloeding en spreken in het openbaar
 • Communication interpersonnelle (assertivité, gestion de conflits…)
 • Communication non-verbale
 • Detectie en reactie op manipulatie
 • Emotionele intelligentie
 • Intelligence émotionnelle
 • Leadership
 • Management consulting
 • Negotiation
 • Non-verbale communicatie
 • Tactische en strategische verkoop
 • Toepassing van neurowetenschappelijke principes op inhoud

Talen

 • Dutch
 • English
 • French