Stijn Bredo
Union of Cities and Municipalities of Wallonia (UVCW)

Wij waarderen in het bijzonder:

  • De brede deskundigheid van de trainers van Progress Consulting: wij schakelen hen in voor trainingen op het vlak van communicatie, management, projectmanagement, professionele efficiëncy, compententiebeheer, enz.
  • De goede kwaliteit van hun werk voorafgaand aan de trainingen: Progress Consulting is zeer vaardig in het bedenken en aanbieden van trainingen op maat en de inhoud daarvan, die nauw zijn afgestemd op de behoeften van het publiek voor wie de training is bedoeld.
  • De hoge mate van tevredenheid van de deelnemers die de trainingen van Progress Consulting hebben gevolgd: dit blijkt uit de tevredenheidsenquetes die wij altijd na elke training uitvoeren.
  • Het vermogen van de trainers van Progress Consulting om zich aan het publiek met uiteenlopende profielen en verwachtingen aan te passen: de trainingen van Progress Consulting in het kader van ons trainingsaanbod kunnen worden georganiseerd voor leidinggevend personeel, projectbegeleiders en/of medewerkers van de lokale autoriteiten. Elke keer weer zijn de aanpak en inhoud afgestemd op de specifieke behoeften van de deelnemers.
  • De hoge kwaliteit van de methodische werkwijze: casestudy's, presentaties, praktische situaties, begeleiding van werk in sub-groepen, enz.: de aanpak van Progress Consulting is divers, waardoor de deelnemers zich de inhoud gemakkelijk eigen kunnen maken.

Dankzij al deze kwaliteiten kunnen wij al heel wat jaren een betrouwbare en goede samenwerking opbouwen met Progress Consulting die volledig voldoet aan onze kwaliteitsnormen op het vlak van opleidingen.