Geneviève Radoux
Partner - Senior Consultant

Presentatie

Geneviève Radoux heeft een licentiaat in business administration en heeft meer dan 15 jaar ervaring in het evalueren van vaardigheden en selectie. Bij Progress Consulting geeft zij leiding aan het onderdeel Talent Management.


Zij interesseert zich voor alle onderwerpen die verwant zijn aan de psychologie, en dan met name voor het functioneren van de mens in zijn sociale en professionele omgeving.

Diploma's
  • Licentiaat Business Administration (ULG)
  • Gecertificeerd voor het gebruik van de evaluatietools SHL
  • Commerciële trainingen SPIN, onderhandelen, Account Management
  • Training co-actieve coaching
Specialisaties
  • Talent Management: gedragsevaluaties, assessment en development centres, werving, selectie, opsporen van potentieel, 360°-analyse, opvolgingsplanning, interne mobiliteit,
  • Consultancy op het vlak van Human Resources en change management
  • Individuele en teamcoaching
  • Absentiebeheer
Taal/talen
Frans - Engels