De groep voor professionele co-development is een trainingsbenadering voor mensen die van elkaar willen leren om hun eigen vaardigheden te verbeteren en te bestendigen.

 • De begeleiding is gebaseerd op een gestructureerde overlegoefening waarin wordt gesproken over de problemen waar de deelnemers nu tegenaan lopen.
 • Tijdens de sessies spelen alle deelnemers een keer voor klant om het aspect van de werkwijze dat zij willen verbeteren te laten zien. De overige deelnemers zijn dan de consultant en helpen deze klant om zijn handelswijze te verrijken.
 • Indien nodig wordt deze werkwijze aangevuld met andere activiteiten om aan de leerbehoefte van de deelnemers te voldoen. Denk bijvoorbeeld aan informatie-uitwisseling over diverse onderwerpen.

In deze sessies zijn werk en training nauw verbonden: u werkt terwijl u zich vormt en u vormt zich terwijl u werkt.

Werkwijze

Wij gebruiken de methode van Payette en Champagne.

Principes

 • De basisprincipes van co-development - en die Progress Consulting naleeft - zijn:
 • De praktijk produceert kennis die de wetenschap niet kan produceren
 • Een professionele vaardigheid leren, houdt in leren om te handelen
 • Door met anderen uit te wisselen over uw ervaringen leert u zaken die u niet op een andere manier zou kunnen leren
 • De praktijkman/-vrouw in actie is een uniek persoon in een unieke situatie
 • De subjectiviteit van de hoofdpersoon is net zo belangrijk als de objectiviteit van de situatie
 • Werken aan de professionele identiteit staat centraal in de co-development
 • Om te leren om beter te handelen, moet u plaatsmaken voor uw non-competenties

Doelstellingen

Tijdens de co-development-sessies richt elke deelnemer zich op de volgende doelstellingen:

 • Leren om doeltreffender te worden door nieuwe manieren te vinden om te denken, ervaren en handelen in de huidige werkwijze
 • Uzelf verplichten om stelselmatig de tijd te nemen om te reflecteren op de huidige werkwijze
 • Een groep hebben waarvan u professioneel deel uitmaakt, waar vertrouwen en solidariteit heersen
 • Uw professionele identiteit versterken door uw professionele werkwijze te vergelijken met die van anderen
 • Leren om te helpen en om hulp te ontvangen

Contacteer ons voor meer informatie