Co-development

De groep voor professionele co-development is een trainingsbenadering voor mensen die van elkaar willen leren om hun eigen vaardigheden te verbeteren en te bestendigen.

  • De begeleiding is gebaseerd op een gestructureerde overlegoefening waarin wordt gesproken over de problemen waar de deelnemers nu tegenaan lopen.
  • Tijdens de sessies spelen alle deelnemers een keer voor klant om het aspect van de werkwijze dat zij willen verbeteren te laten zien. De overige deelnemers zijn dan de consultant en helpen deze klant om zijn handelswijze te verrijken.
  • Indien nodig wordt deze werkwijze aangevuld met