Catalogus

Anderen beter begrijpen om beter te managen

De verborgen sleutels van ons gedrag

Een onmisbare training om minder gestrest en efficiënter leiding te geven!

Anticiperen op conflicten en conflictbeheersing

Beter (samen)werken zonder spanningen

Machtsconflicten, waardeconflicten, problemen of misverstanden met uw klanten of medewerkers, enz. Bijna dagelijks krijgt iedereen te maken met gespannen situaties. Dit kost veel energie en is een…

Assertiever worden

Zich doen gelden in de relaties met anderen

Wilt u zich in alle omstandigheden op respectvolle wijze doen gelden en lastige situaties het hoofd bieden?

Maar wilt u ook uzelf beter leren kennen, om goede verstandhoudingen met uw…

Beter prospecteren om beter te verkopen

Doelstellingen, doelgroepen, plannen van de activiteiten

Er is geen commerciële groei zonder een goed georganiseerde klantenprospectie. In deze training verwerft u de onmisbare basiskennis, de juiste manier van argumenteren en de direct toepasbare tools…

Brainstormingtechnieken

Boost uw creativiteit!

“Verbeelding is het bewijs van intelligentie” zei Einstein. Niemand gebruikt alleen zijn linkerhersenhelft of alleen zijn rechterhersenhelft. Inderdaad…

Burn-out beter herkennen

De factoren om er weer bovenop te komen

Enkele cijfers: 72% van de werknemers zegt stress te ervaren; 86% van de leidinggevenden zegt steeds meer gespannen te zijn; 50% van de Riziv-uitkeringen voor arbeidsonbekwaamheid is gerelateerd…

De Creatieve Manager

Ontwikkel uw creatieve leiderschap

Vaak worden onze linker hersenhelft tegenover de rechter hersenhelft geplaatst. Maar moet dat dan? Heb je enerzijds inderdaad prestatiemanagers, en visionairs met ideeën anderzijds? In deze “VOCA…

De interpersoonlijke communicatie verbeteren

Voor een doeltreffende manier van communiceren in een professionele omgeving

Aan projecten werken in teamverband, onderhandelingsgesprekken voeren, resultaten presenteren in een vergadering, een telefoongesprek, een brief of e-mail opstellen ... voor al deze voorbeelden is…

De interpersoonlijke communicatie verbeteren (Frans)

Inter-bedrijven opleiding, 28 juni & 2 juli 2018

Aan projecten werken in teamverband, onderhandelingsgesprekken voeren, resultaten presenteren in een vergadering, een telefoongesprek, een brief of e-mail opstellen ... voor al deze voorbeelden is…

De kunst om te overtuigen ontwikkelen

Onderhandelen en omgaan met bezwaren

Ervaart u moeilijkheden om het akkoord van uw manager, medewerkers of partners te krijgen? Wij laten u kennismaken met de geheimen van interpersoonlijke communicatie zodat u uw overtuigingskracht…

De kunst om te overtuigen ontwikkelen (Engels)

Inter-bedrijven opleiding 16 & 25 oktober 2018

Ervaart u moeilijkheden om het akkoord van uw manager, medewerkers of partners te krijgen? Wij laten u kennismaken met de geheimen van interpersoonlijke communicatie zodat u uw overtuigingskracht…

De motivatie behouden

Doeltreffende acties in tijden van crisis

Welke houding moet ik aannemen om de medewerkers te blijven motiveren en om te zorgen dat zij betrokken blijven? Moet ik de lokale managers bijstaan en hoe? Op welke drijfveren voor betrokkenheid…

E-mailbeheer

Een tool in dienst van de gebruiker

De e-mail heeft de wijze van communiceren volledig veranderd: er zijn voordelen als dit instrument goed wordt beheerst, maar er zijn ook steeds meer nadelen. Het beheren van e-mails kan…

Een burn-out voorkomen

Hoe past u deze wettelijke verplichting toe in uw onderneming?

In het kader van de wet Burn-out die sinds 2014 van kracht is, organiseert Progress Consulting een training die zich richt op de begeleiding van managers bij de preventie van de psychosociale…

Een face-to-face-verkoop sluiten

Voorbereiden, het contact leggen, luisteren en afsluiten

Wanneer een klant zich meldt, is dat een eerste overwinning. Vervolgens moet zijn interesse worden gewekt en zijn vraag beantwoord. Onze training geeft u de sleutels om u hierop voor te bereiden…

Een positieve houding ontwikkelen

Naar meer welzijn in het dagelijks leven

Een positieve houding kan de relatie met uzelf en anderen beïnvloeden. Positiviteit stimuleert namelijk de teamgeest en leidt zo tot betere resultaten. Goed nieuws: een positieve houding kan…

Een strategie ontwikkelen om met stress om te gaan

Uw emotionele zelfbeheersing verbeteren

Met onze training ontdekt u de sleutels om stress in het dagelijks leven te vermijden en te beheersen. U gaat de mechanismen begrijpen die aan stress ten grondslag liggen en leert om rustig te…

Een team managen en motiveren

De motivatie-instrumenten begrijpen

Het is elke dag weer een uitdaging om uw team succesvol en langdurig te managen en op één lijn te krijgen. Vaak staat de manager er alleen voor bij het beantwoorden van de essentiële vragen. Deze…

Een vergadering leiden

De tools om een vergadering efficiënt te leiden

Ook al worden vergaderingen vaak gezien als een professionele last of tijdverlies, het blijven toch onmisbare management- en communicatietools.

Feedback geven en ontvangen

De beheersing van één van de belangrijkste factoren van de motivatie van een team

In de werkomgeving is feedback essentieel om u te situeren, ten opzichte van uzelf en anderen, maar ook voor uw ontwikkeling binnen het bedrijf. Feedback kan echter als onaangenaam worden ervaren…