Activiteit en/of sector
Energie
Land
België
Context

De onderneming heeft een actieplan opgesteld om het aantal menselijke fouten te verminderen.

Het plan bestond uit diverse fases, waaronder het instellen van observatiebezoeken.

Tijdens deze bezoeken zou de manager:

 • de werknemers op de werkplek observeren,
 • hen ondersteuning en hulp aanbieden,
 • feedback geven.
Doelstelling(en)

Progress Consulting is gekozen om de managers te coachen tijdens deze observatiebezoeken.

Doelgroep

300 kaderleden en hoogopgeleiden

Geboden oplossing

Wij hebben het gedrag van de managers op de werkplek geobserveerd op basis van een concreet observatieschema. Wij hebben genoteerd of de feedback constructief was of niet, welk soort instructies er werden gegeven, het sturende of participatieve aspect van de communicatie, of men oplossingsgericht was, enz.

Behaalde resultaten

Wat de managers betreft, een verbetering van:

 • de manier waarop zij zich positioneren
 • de interpersoonlijke communicatie
 • de wijze van feedback en aanwijzingen geven
 • de manier waarop zij de veiligheidsregels in hun communicatie en manier van managen integreren.

Wij hebben gewerkt aan:

 • het observatiebezoek toelichten, dat aanvankelijk werd gezien als een controlemiddel,
 • een participerende dialoog tussen de medewerkers en hun manager ontwikkelen,
 • een duidelijk en doeltreffend taalgebruik ontwikkelen,
 • hun prestaties vergroten,
 • het aantal menselijke fouten verminderen.